การประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ/ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556

หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก  
ค้นหาร่างกฎหมาย  


จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561


 
กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ 02 244 2542-3 โทรสาร 02 244 2542
พัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักสารสนเทศ